mongγol bičig & manju bithe

mongγol bičig & manju bithe

orciγuluγci / hafumbukū

jakiy-a / jasigan

bithei.niyalma@gmail.com

Friss topikok

ungsiγčid

γajar-un bömbörceg

Dzsingisz kán veszélyben

2009.06.21. 19:55 Kápolnás Olivér

Dzsingisz nem úgy született, hogy a fél világot uralta. Süldőkorában (mikor még Temüdzsin névre hallgatott) ő is került meleg helyzetekbe. A legenda szerint egyszer tajcsiutok támadtak rá és csak a vezérei lélekjelenlétén és vitézségén múlt az élete. Az alábbi történetet a Dzsingisz kán arany története c. műből merítettem.

tegün-ü qoyina suutu boγda ǰirγuγan örlüg-iyen daγulǰu aba abalaǰu onggi-yin qay-a [=qayaγ-a] qabčiγai-yi [=qabčaγai-yi] qayiǰu ǰayaγatu qaltar teke-(yin)-yi sirγulaγulǰu [=sirolγalaǰu] yabutala boγda eǰen morin deger-e čiǰegene ǰegüdülebe :

  γurban kötel-ün [=kötöl-ün] teretege-eče
  γurban qar-a tuγ-dai [=-tai] qari dayisun irem

geǰü ǰegüdülebe : tegüni terigülegči kümün

  ǰekerde qalǰan mori-tu
 
ǰedelgen ulaγan qačar-tu
 
ǰiriin qar-a mongčaγ-dai [=mončoγ-tai]
 
öbči ulaγan quyaγ-dai [=-tai]
 
töge qar-a saqal-tai kümün

terigüleǰü irem aǰuγu geǰü ǰegüdülebe : ǰegüdelegsen-iyen ögülen yabutala

  γurban kötel-ün [=kötöl-ün] teretege-eče
 
γurban qar-a tuγ-tai dayisun irekü üǰegdebe :

tatar tayisi-yi ali dayisun bui geǰü üǰe geǰü ilegebe : tatar tayisi taniǰu tabun tayičud bayinam gebe : onggi-yin qay-a [=qayaγ-a] qabčaγi [=qabčaγai] deger-e budang tataǰu bayiǰu öggülčebe : uriyangqan-i [=u] ǰilmi [=jalm-a] dal [=dalbaγ-a] öndör deger-e dalalču bayiba : ǰürčid-yin čuu-a mergen eǰen-ü singqun šarγul-i unuǰu singqu(-)tu kerbi sumun-i onilaǰu dutaγaǰu ečibe : boγorči boroγol qoyar . külesü-tü [=kölösü-tü] toqom-iyar eǰen-tü bambai bariǰu bayiǰu orolduba :: orolduǰu bayitala boroγal-un manglai-tu sumun tosču sögüdbe : sögüdčü bayiqu-tu boγorǰi ögülebe : er-e kümün eki[-]ben sumun tusaqu(-)du : erekeǰü saγudaγ biyu geǰü kelebe : kelekü(-)dü bosču öggülčebe : aγuliγču dutaγaγsan ǰürčid-yin [=ǰürčid-ün] čuu mergen eǰen boγda-yin singqun sarγul-i [=šarγul-i] unuǰu . singqutu kerbi sumun-iyan onilaǰu . čilüge qamiγ-a bui geǰü irekü(-)dü eǰen boγda ǰarliγ bolorun :

  sayin er-e-yin saγaldurγan door-a
 
gegen er-e-yin kömöldürgen door-a :
 
qoroγoqan [=qorγo] čačim čilüge bayinam

geǰü ǰarliγ bolba : ǰürčid-yin [=-ün] čuu mergen sumun(-a) qarbuǰu unaγaba [=unuγaba] : dayisun-iyan daruγad qariǰu ireküi-tegen ǰirγuγan örlüg-iyen maγtaǰu daγulaba :

  budang boroγon-tu tögeril ügei :
 
buliyan dayisun-tu qaγačal ügei :
 
söni muqulayidun yabuγči :
 
muqulayirtai ǰalayir minu :
 
qusun tenggelig-i minu bariǰu
  quraǰu bayiqu dayisun-tu
 
qubilul ügei oroγči :
 
arγ-a-tu boγorǰi külüg minu :
 
müsün teng[g]elig-yi bariǰu
 
mögereǰü bayiqu dayisun-tu :
 
möltüril [=möltürel] ügei oroγči
 
ügesitei boroγal minu :
 
tayičid-i tani[n] yadaǰu
 
mongγol-i meden yadaǰu yabutala :
 
tayičud-i taniγuluγsan :
 
mongγol-i medegülügsen
  tatar tayisi qutuγ minu :
 
singqun sarγul-i [=šarγul-i] minu onoǰu
 
singqutu kerbi-yi minu bariǰu
 
(sayin er-e-yin saγaldurγan door-a
 
gegen er-e-yin kümül=dürge door-a :
 
qoroγoqan čačim čilüge)
  ülü aldan onon sigürün qarbuγči :
 
ǰürčid-yin čuu mergen minu

geǰü daγulan qariǰu iregsen aǰuγu ::

Értelmezés

A Fenséges Dzsingisz kán hat hadvezérével vadászni ment. Az Onggi hegy lábánál fekvő szurdokokat fésülték át. Egy elejtett kőszáli kecskét megsütöttek és megettek. Mikor továbbindultak a Fenséges Úr elbóbiskolt a lova nyergében. Az álmában

  Három hágón túlról,
  Három fekete zászlóval ellenség tűnt fel.
  Rőtes, hóka lovon,
  Vörhenyes arcú,
 
Egyszerű, fekete bojtos
  Teljes, vörös vértű
  Arasznyi, fekete szakállú
 
Vezette a vitézeket.

Mikor Dzsingisz az álmát mesélte, akkor

  Három hágón túlról
  Három fekete zászlóval ellenség tűnt fel.

Tatár Tajsit küldte, hogy nézze meg miféle emberek azok. Felismerte őket és jelentette, hogy öt tajcsiut közeledik. Onggi szurdokaiba könnyű köd ereszkedett. Az urjanghai Dzsalma a zászlajukat magasba emelve lengetni kezdte. Dzsürcsi Csú mergen az Úr vöröses szalma lovára pattant és íját felajzva elvágtatott. Bogorcsi és Borogal nemez nyeregalátétet pajzsként használva a kánt védelmezték. Borogalt egy nyílvessző homlokon találta és térdre rogyott. Ekkor Bogorcsi így szólt hozzá: milyen férfi az, akit ha nyílvessző talál elhagyja magát? E szavakra Borogal felállt és tovább védte a kánt. A úr vörös szalma paripáján elvágtatott dzsürcsi Csú mergen felajzott íjával visszatért és ezt kérdezte a kánjától: hol vagy biztonságban? Erre így válaszol Dzsingisz:

  Nemes férfi lova állszíjánál
  Fényes vitéz lova szügyellőjénél,

  Menedék, biztonság ott van

Dzsürcsi Csú mergen nyílvesszőt kilőve elnyargalt, megölte az ellenséget, majd visszatért. Dzsingisz kán a hat hadvezérét eképpen magasztalta:

  Esőben, ködben el nem tévedő
  Ellenségtől el nem szakadó
  Éjjel engem betakaró
  Dzsalair Mukuli hadvezérem!
  Kocsim nyírfatengelyét megragadó,
  Összegyűlő ellenségre
  Tántoríthatatlanul támadó
  Ügyes Bogordzsi hadvezérem!
  Kocsim tengelyét megragadó,
  Bömbölő ellenségre
 
Megingathatatlanul rontó
  Oltalmazó Bogoral hadvezérem!
  Tajcsiutokat fel nem ismertem,
  Mongolokat meg nem ismertem,
  Tajcsiutokat megismertető,
  Mongolokat megismertető,
  Tatár Tajsi hadvezérem.
  Vörös szalma paripámon vágtató,
  Vörös íjamat felajzó,
  Célt el nem tévesztő
  Dzsürcsi Csú mergen hadvezérem!

Egy megjegyzés: a nyeregalátét pajzsként való használatára alig van adat. Egy másik műben már ez ellenség megérkezése előtt védelemre rendezkedtek be:

  ǰirγuγan sayid baγuǰu toqom-ud-iyan abču büseleǰü

  A hat vezér leszállt és a nyeregalátétjeiket levették és körbevették [vele magukat]

Az egy párhuzam van a dai yuwan guruni suduri-ban:

emu inenggi taizu temujin gŭsin funcere moringga be gaifi . alin i dorgi mukei yohoron be generede [...] goidahakŭ hŭlha uthai bujan i dorgici tucifi gabtarangge aga agarai adali : mukŭli [...] morin i enggemu be sufi . enggemu be jafafi taizu temujin be dalime tucibuhe :

Egy napon Taizu Temüdzsin és körülbelül 30 lovasa egy hegy lábánál lévő vízmosásban haladtak. [...] Nem sokkal később az erdő mélyéről rablók támadtak rájuk, a nyílvesszőik úgy hullottak, mint záporban az esőcseppek. [...] Mukuli a nyeregét levette lováról és azt tartva védte Taizu Temüdzsint.


  Itt nyereg szerepel, ennek lehetséges oka a kínai fordítás torzítása. Ezekkel a párhuzamokkal a gond, hogy valószínűsíthetőleg mindhárom mű ugyanarra a forrásra vezethető vissza.
  A mongol történeti művekben ránk hagyományozodott történetekkel kapcsolatban nehézséget jelent az értelmezés. Gyakran csak egy szóval utalnak valamire, ami számukra egyértelmű volt, de számunkra nem. Erre két példát hozok: Éjjel engem betakaró / Dzsalair Mukuli hadvezérem! Mire utal ez? A választ a dai yuwan gurun i suduri-ban találjuk:

tere inenggi abka nimarame ofi tatan be falabufi . taizu temujin orho i dolo tebuhe manggi : muhŭli . borji gebungge juwe amban . taizu temujin i oilu jafu be sereme jafafi geretele ilihai bethe be guribuhekŭ

Azon a napon havazott, így egy kunyhóban szálltak meg. Taizu Temüdzsint a szalmába fektették le majd Mukuli és Bogordzsi vezére egy nemezszőnyeggel takarták be az urukat, lábukat sem moccantották virradatig.

A másik: Célt el nem tévesztő /Dzsürcsi Csú mergen hadvezérem! Itt utalás arra, hogy olyan ügyes íjász volt, hogy még a repülő madarat is le tudta lőni. Részlet a dai yuwan gurun i suduri-ból:

juwe niyehe deyeme jimbi : taizu temujin . so o be niyehe gabta sere jakade : so o jabume . amila be gabta : so o uthai amila be gabtame tuhebuhe

Két kacsa repült arra, Taizu Temüdzsin Csúnak megparancsolta, hogy lője le a madarat. Csú kérdésére még hozzátette, hogy a hímet. Csú nyomban lelőtte.

Vajon van-e szebb, csodálatosabb, izgalmasabb és érdekesebb dolog, mint a régi szövegek olvasgatása?
                                                                                                         (nincs)

2 komment

Címkék: mongol kán dai yuwan guruni suduri temüdzsin dzsingisz

A bejegyzés trackback címe:

https://bicig-bithe.blog.hu/api/trackback/id/tr111199427

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2009.06.25. 07:14:08

Ha már dzsürcsi:

Yunglo neve a dzsürcsi szótáram szerint :

daiming xa(g)an